Inloggen leden

Onze gemeente

Op 30 maart 2008 werden de eerste kerkdiensten gehouden van de afdeling Sliedrecht, uitgaande van de Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam. Deze diensten
werden gehouden in de Chr. Geref. Kerk “Eben-Haëzer”, Middeldiepstraat 31, Sliedrecht. Op 12 november 2011 is het eigen kerkgebouw aan de Ronde 325, Sliedrecht in gebruik genomen. De Gereformeerde Gemeente Sliedrecht werd op 2 december 2011 geïnstitueerd. Vanaf 5 september 2012 is ds. A.T. Huijser aan de gemeente verbonden.